وضعیت پروژه:اتمام پروژه

وضعیت پروژه:اقدام شده

توضیحات پروژه

سال اجرا : 1396

متراژ تقریبی ( sqm ) : 25.000